Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Zielone rozwiązania dla produkcji

Rozwiązania łączące aspekty ekologiczne i ekonomiczne, stosowane w zakładach produkcyjnych.

Funkcja Zrównoważonego Rozwoju [Monitor ERP]Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP umożliwia dokonywanie obliczeń w obrębie zrównoważonego rozwoju oraz pozwala śledzić wpływ wywierany na klimat przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki danym dostępnym w systemie, które dotyczą informacji o zużyciu energii i produkcji ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2e), Monitor ERP jest w stanie wyliczyć ślad pozostawiany na środowisku – zarówno na poziomie artykułu jak i całego przedsiębiorstwa. Pozwala to nie tylko śledzić i kontrolować swój wpływ na środowisko, ale i w konsekwencji podejmować proaktywne decyzje w swojej firmie.

O ROZWIĄZANIU

Funkcjonalność ta opiera się na BOMie i Marszrutach, a w wersji beta możliwe jest podzielenie obliczeń na emisje materiałowe, emisje z transportu wyższego szczebla, energię elektryczną i inne emisje z produkcji oraz emisje z podwykonawstwa i koszty ogólne. Dane dotyczące emisji firmy są podzielone na kategorie określone w Protokole Gazów Cieplarnianych – GHG (Greenhouse Gas Protocol). Zgodnie z tym protokołem, poszczególne kategorie (zwane zakresami 1, 2 i 3) powinny być raportowane oddzielnie w przypadku sporządzania raportu o zrównoważonym rozwoju. W zakresie 1 zawierają się emisje pochodzące bezpośrednio z posiadanych lub obsługiwanych aktywów. W zakresie 2 – emisje związane z konsumpcją energii nabytej przez konkretne przedsiębiorstwo, takie jak energia na ogrzewanie oraz chłodzenie, wyprodukowana przez podmioty trzecie. W zakresie 3 – wszystkie pozostałe emisje pośrednie, wynikające z działalności danego przedsiębiorstwa, obejmujące m.in. materiały i usługi, podróże służbowe czy aktywa trwałe.

Wprowadzanie danych dotyczących poszczególnych zakresów do systemu Monitor ERP, a konkretniej Funkcji Zrównoważonego Rozwoju, prowadzi do możliwości sporządzania kalkulacji będących podstawą do raportowania. Proces ten jest prosty i opiera się na uzupełnieniu informacji w następujących elementach składowych: Danych Podstawowych, Rejestrze Części, Rejestrze Dostawców, Rejestrze Ogólnym, Rejestrze Centrum Roboczego.

Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP powstała po to, aby ułatwić sprostanie europejskim dyrektywom sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardom raportowania o zrównoważonym rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards), które obowiązywać będą już od 2026 roku. Po raz pierwszy w historii na poziomie całej Unii Europejskiej, informacje środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) oraz ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju będą musiały być raportowane w znormalizowanym, porównywalnym i bardziej spójnym formacie – tak jak ma to miejsce w przypadku sprawozdawczości finansowej. Stawia to wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne przed dużym wyzwaniem. W Monitorze głęboko wierzymy, że nasz system ERP jest odpowiednim miejscem i programem do obsługi i raportowania tego rodzaju danych, zgodnie z obecnymi i przyszłymi przepisami.

Rozpoczęcie korzystania z Funkcji Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP pozwala więc na przygotowanie się do uporania się z przyszłymi przepisami, uzyskanie przewagi konkurencyjnej czy sprostanie wymaganiom klientów i partnerów, poprzez dodawanie danych do ofert i faktur oraz zapewnienie przejrzystych informacji emisyjnych.


Monitor ERP
to kompletny system wsparcia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji biznesowych, przeznaczony i dedykowany firmom produkcyjnym. Jako system standardowy, składającym się z szczęściu głównych modułów oraz wielu dodatkowych opcji, pozwala swoim działaniem objąć wszystkie kluczowe procesy firmy produkcyjnej – bez konieczności czasochłonnych i kosztownych dostosowań. System Monitor ERP został opracowany dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy inżynierów produkcji, analityków biznesowych, programistów oraz ekspertów i przedsiębiorców z obszaru produkcji – tak aby pomóc firmom produkcyjnym w osiągnięciu większego potencjału i szybszego rozwoju, optymalizacji procesów oraz możliwie wysokiej rentowności.

Historia tworzenia systemu sięga roku 1974 roku, kiedy to Åke Persson zaczyna sprzedawać dane czasowe do ustalania stawek akordowych lokalnym zakładom blacharskim w okolicach Hudiksvall. Następnie dzięki ciągłej pracy wielu zaangażowanych w ten projekt osób, tworzone są kolejne generacje systemu, a w roku 1997 powstaje pierwszy kompletny system ERP. W 2016 ukazuje się najnowsza – piąta generacja systemu Monitor ERP, z której korzysta dziś około 300 000 użytkowników z ponad 5500 firm na całym świecie. Monitor zatrudnia globalnie ponad 400 pracowników, a wszystko od rozwoju i sprzedaży, aż po szkolenia i wsparcie – odbywa się w firmie. Dzięki temu każdy z użytkowników może liczyć na kompleksową obsługę, dopasowaną do swoich potrzeb i wymagań. System dostępny jest w 17 wersjach językowych, w tym w wersji polskiej.

W Polsce nasze biuro znajduje się we Wrocławiu, gdzie na co dzień pracuje około 20 osób z różnych działów – rozwoju, wsparcia, doradztwa, sprzedaży i marketingu czy administracji. Tylko na rynku krajowym, w Polsce, przeprowadziliśmy już ponad 100 udanych wdrożeń systemu Monitor ERP. Pracownicy z działów konsultacyjnego oraz programiści odgrywają na co dzień ważną rolę w aktualizacji i doskonaleniu obecnej wersji systemu oraz dopasowywaniu jej do lokalnych standardów, a także biorą czynny udział w pracach nad kolejną generacją.

Sercem Monitora ERP jest sześć modułów – Produkcyjny, Zakupowy, Sprzedażowy, Magazynowy, Rejestracji Czasu Pracy oraz Księgowy. Moduły te pozwalają na kompleksowe zarządzanie firmą produkcyjną: kontrolę i planowanie produkcji, śledzenie procesów zamówień oraz ofertowania, monitorowanie zapasów i materiałów, administrację wykonanej pracy czy prowadzenie księgowości i rozliczeń.

To, co wyróżnia Monitor ERP na tle konkurencji, jest fakt, że jest on systemem standardowym. Oznacza to, że jest już zoptymalizowany dla firm produkcyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i środki na specjalne adaptacje i rozwiązania dostosowujące. Monitor jest systemem „uszytym na miarę”, używanym przez tysiące firm produkcyjnych na całym świecie.

Dzięki skoncentrowaniu się na ogólnym obrazie działalności, upewniamy się, że nasi klienci otrzymują rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich branży. Wszystkie podstawowe moduły są od samego początku działania dostępne w systemie, jednak w zależności od potrzeb i wymagań, można uzupełnić je o dodatkowe opcje i funkcjonalności, takie jak np.: konfigurator produktu, integrację z maszynami, elektroniczne zarządzanie fakturami i wiele innych.

WIDEOPREZENTACJA

 

WIZUALIZACJA PRODUKTU

 

CASE STUDY

Firma National zadowolona z Funkcji Zrównoważonego Rozwoju

Opis firmy: National to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i włókien, która potraktowała wyzwanie sprostania europejskim dyrektywom sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardom raportowania o zrównoważonym rozwoju ESRS (European Sustainability Reporting Standards) bardzo poważnie. Została tym samym jednym z pilotażowych przedsiębiorstw testowych Funkcji Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP.

Proces decyzyjny: Zakarias Gagner, kierownik techniczny firmy National, relacjonuje w jaki sposób podjęto decyzję o przystąpieniu do testów Funkcji Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP: „Na funkcję tę natknąłem się podczas seminarium użytkowników Monitor ERP System w 2022 roku i od razu mnie ona zainteresowała. Zimą wzięliśmy udział we wspólnym projekcie wraz z FKG (Skandynawskim Stowarzyszeniem Dostawców Motoryzacyjnych) i RISE (Szwedzki Instytut Badawczy). Projekt miał na celu obliczenie emisji CO2e na poziomie produktu. W trakcie projektu zdaliśmy sobie sprawę, że nasz system ERP jest istotnym źródłem podstawowych danych wykorzystywanych do obliczania ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2e). Wtedy skontaktowałem się z Monitorem, aby przekazać, że jesteśmy zainteresowani byciem pilotażową firmą testową funkcji Zrównoważonego Rozwoju. Rolę tę ostatecznie przyjęliśmy i jesteśmy za to wdzięczni. Wiele się nauczyliśmy”.

Informacje zwrotne: „Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP pomaga nam obliczyć nasz ślad CO2e, zarówno dla firmy jako całości, jak i dla naszych poszczególnych produktów. Jednak jego największa wartość polega na tym, że pomaga nam zidentyfikować grupy produktów, które mają największy wpływ na emisję CO2e – co pozwala nam określić pole do poprawy” – stwierdza Daniel Cervin, kierownik ds. jakości i środowiska w firmie National. Zwraca on również uwagę na sposób w jaki funkcja ta upraszcza obliczenia wykorzystując dane obecne w systemie oraz na sposób przyszłego wykorzystania informacji: „Możemy łatwo przekazywać te informacje klientom za pośrednictwem ofert, zamówień i faktur generowanych w Monitorze. System ma również zintegrowane funkcje umożliwiające wyraźne odniesienie do źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Posiadanie kompleksowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, zebranych w jednym miejscu daje nam poczucie bezpieczeństwa”.

Konkluzja: Funkcja Zrównoważonego Rozwoju w systemie Monitor ERP pozwala dokonywać obliczeń w obrębie zrównoważonego rozwoju oraz śledzić wpływ wywierany na klimat przez konkretną firmę, zarówno na poziomie poszczególnych artykułów jak i całego przedsiębiorstwa. Dzięki danym dostępnym w systemie, które dotyczą informacji o zużyciu energii i produkcji ekwiwalentów dwutlenku węgla (CO2e), Monitor ERP jest w stanie wyliczyć ślad pozostawiany na środowisku oraz ułatwić sporządzanie raportów zgodnych z przyszłymi dyrektywami Unii Europejskiej. Funkcja ta umożliwia nie tylko śledzenie i kontrolę wpływu na środowisko, ale i podejmowanie proaktywnych decyzje w swojej firmie. Wpływa to zarówno na przewagę konkurencyjną, jak i sprostanie wymaganiom klientów i partnerów, poprzez dodawanie danych do ofert i faktur oraz zapewnienie przejrzystych informacji emisyjnych.

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE