Kapituła

Mariusz Bednarek
CEO, Instytut Industry 4.0.
Tomasz Mackiewicz
Kierownik, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii
Przemysław Ozga
Redaktor naczelny magazynu „Production Manager”
Marek Loos
Redaktor naczelny magazynu „Transport Manager”
Dominik Jańczak
Redaktor naczelny magazynu „Logistics Manager”
Justyna Robert-Zalewska
Manufacturing Engineering Senior Manager, Dell Technologies
Sebastian Suchy
Engineering Director, Dell Technologies

Organizatorzy

Partnerzy medialni i merytoryczni