METODOLOGIA PLEBISCYTU

czyli zwiększ szanse na sukces!
KATEGORIE INTERDYSCYPLINARNE
W kategoriach interdyscyplinarnych o końcowym sukcesie zadecyduje wewnętrzne głosowanie członków kapituły.
KATEGORIE TEMATYCZNE
W kategoriach tematycznych o końcowym sukcesie zadecyduje suma punktów poszczególnych aktywności plebiscytowych, do których należą:
  • Ankiety wypełniane przez klientów końcowych
    Uczestnicy plebiscytu mają możliwość przekazania klientom korzystającym z ich rozwiązań lub produktów ankiet plebiscytowych, które zbadają zadowolenie klientów końcowych z poszczególnych produktów i usług. Wybrane ankiety zostaną zweryfikowane telefonicznie poprzez pogłębiony wywiad. Ankiety nie są wypełniane anonimowo.
  • Otwarte głosowanie na dedykowanej platformie plebiscytowe
    Głosujący może oddać jeden głos na jedno rozwiązanie z danej kategorii. Po oddaniu głosu użytkownik ma możliwość wypełnienia pogłębiającej ankiety związanej z użytkowaniem danego rozwiązania.
  • Głosy członków kapituły
    W przypadku, kiedy dwa nominowane rozwiązania uzyskają taką samą liczbę punktów, kwestię laureata rozstrzygnie dodatkowe wewnętrzne głosowanie członków kapituły.
OCENA PRAKTYKÓW
Nad oceną oraz prawidłowym opunktowaniem ankiet plebiscytowych czuwała będzie kapituła projektu złożona z redaktorów naczelnych „Logistics Manager”, „Transport Manager”, „Production Manager”, a także z przedstawicieli niezależnych organizacji branżowych i środowiska akademickiego.
PRAKTYCZNE WYZNACZNIKI
Nad ankietami plebiscytowymi pracują najlepsi specjaliści branżowi wraz z wykwalifikowanymi audytorami, aby zbudować statystycznie relewantne kwestionariusze oddające kluczowe cechy pozwalające na osiągniecie satysfakcji klienta końcowego w poszczególnych kategoriach.