Oddaj głos na
Thank you! Your submission has been received!
Uzupełnij wymagane pola!
Możesz oddać głos tylko na jedną firmę w danej kategorii!
Dziękujemy za oddanie głosu!
Wypełnij pogłębioną ankietę,
aby zwiększyć szanse produktu
na zwycięstwo w plebiscycie
Wypełnij ankietę
Na adres e-mail została wysłana prośba
o potwierdzenie głosu. Tylko potwierdzony głos bierze
udział w plebiscycie.

Systemy ERP

System Roku do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Monitor ERP System [Monitor ERP]Monitor ERP to kompletny system wsparcia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji biznesowych, przeznaczony i dedykowany firmom produkcyjnym. Jako system standardowy, składający się z sześciu głównych modułów oraz wielu dodatkowych opcji, pozwala swoim działaniem objąć wszystkie kluczowe procesy firmy produkcyjnej – bez konieczności czasochłonnych i kosztownych dostosowań. System Monitor ERP został opracowany dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy inżynierów produkcji, analityków biznesowych, programistów oraz ekspertów i przedsiębiorców z obszaru produkcji – tak aby pomóc firmom produkcyjnym w osiągnięciu większego potencjału i szybszego rozwoju, optymalizacji procesów oraz możliwie wysokiej rentowności.

O ROZWIĄZANIU

Historia tworzenia systemu sięga roku 1974 roku, kiedy to Åke Persson zaczyna sprzedawać dane czasowe do ustalania stawek akordowych lokalnym zakładom blacharskim w okolicach Hudiksvall. Następnie dzięki ciągłej pracy wielu zaangażowanych w ten projekt osób, tworzone są kolejne generacje systemu, a w roku 1997 powstaje pierwszy kompletny system ERP. W 2016 ukazuje się najnowsza – piąta generacja systemu Monitor ERP, z której korzysta dziś około 300 000 użytkowników z ponad 5 500 firm na całym świecie. Monitor zatrudnia globalnie ponad 400 pracowników, a wszystko od rozwoju i sprzedaży, aż po szkolenia i wsparcie – odbywa się w firmie. Dzięki temu każdy z użytkowników może liczyć na kompleksową obsługę, dopasowaną do swoich potrzeb i wymagań. System dostępny jest w 17 wersjach językowych, w tym w wersji polskiej.

W Polsce nasze biuro znajduje się we Wrocławiu, gdzie na co dzień pracuje około 20 osób z różnych działów – rozwoju, wsparcia, doradztwa, sprzedaży i marketingu czy administracji. Tylko na rynku krajowym, w Polsce, przeprowadziliśmy już ponad 100 udanych wdrożeń systemu Monitor ERP. Pracownicy z działów konsultacyjnego oraz programiści odgrywają na co dzień ważną rolę w aktualizacji i doskonaleniu obecnej wersji systemu oraz dopasowywaniu jej do lokalnych standardów, a także biorą czynny udział w pracach nad kolejną generacją.

Sercem Monitora ERP jest sześć modułów – Produkcyjny, Zakupowy, Sprzedażowy, Magazynowy, Rejestracji Czasu Pracy oraz Księgowy. Moduły te pozwalają na kompleksowe zarządzanie firmą produkcyjną: kontrolę i planowanie produkcji, śledzenie procesów zamówień oraz ofertowania, monitorowanie zapasów i materiałów, administrację wykonanej pracy czy prowadzenie księgowości i rozliczeń.

To, co wyróżnia Monitor ERP na tle konkurencji, jest fakt, że jest on systemem standardowym. Oznacza to, że jest już zoptymalizowany dla firm produkcyjnych, co pozwala zaoszczędzić czas i środki na specjalne adaptacje i rozwiązania dostosowujące. Monitor jest systemem „uszytym na miarę”, używanym przez tysiące firm produkcyjnych na całym świecie.

Dzięki skoncentrowaniu się na ogólnym obrazie działalności, upewniamy się, że nasi klienci otrzymują rozwiązanie najlepiej odpowiadające ich branży. Wszystkie podstawowe moduły są od samego początku działania dostępne w systemie, jednak w zależności od potrzeb i wymagań, można uzupełnić je o dodatkowe opcje i funkcjonalności, takie jak np.: konfigurator produktu, integrację z maszynami, elektroniczne zarządzanie fakturami i wiele innych.

 

Monitor ERP System – moduły podstawowe:

Wybrane funkcje dodatkowe – zwiększające poziom optymalizacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa:

 • Monitor-to-Monitor (M2M): unikalna funkcjonalność dla tych, którzy są częścią sieci Monitor. M2M ma na celu ułatwienie komunikacji między klientami i dostawcami korzystającymi z systemu Monitor ERP. Jest to funkcjonalność podobna do EDI, ale tańsza, ponieważ pochodzi z tej samej sieci. Znacząco przyspiesza i automatyzuje ona komunikację.
 • Integracja Maszyn (MI): to funkcja, która integruje maszyny z systemem Monitor ERP. W ten sposób przepracowane godziny, ilości i czasy przestoju są raportowane automatycznie. Daje to również dobry przegląd bieżącej sytuacji i śledzenie OEE (Overall Equipment Effectiveness).
 • Integracja Nestingowa: automatyzuje raportowanie zleceń produkcyjnych za pomocą informacji z maszyn bezpośrednio do systemy Monitor ERP. Zapewnia to optymalizację wykorzystania materiałów i minimalizuje ich marnotrawstwo – maksymalizując wydajność produkcji.
 • Agent: pomaga zautomatyzować ręczne, rutynowe czynności administracyjne. Umożliwia na przykład otrzymywanie regularnych raporty z systemu, takich jak: napływ zamówień, statystyki sprzedaży itp., które będą wysyłane automatycznie do odpowiednich pracowników.
 • Integracje CAD: iConnect to integracja pomiędzy systemami CAD i Monitor ERP. Pozwala na przesyłanie danych części z konstrukcji do Monitor ERP, co oznacza mniej ręcznego przetwarzania danych między programami, dając użytkownikowi więcej czasu na inne zadania oraz skracając czasy realizacji.
 • Konfigurator Produktu: pozwala na łączenie i zarządzanie kilkoma wariantami lub modelami produktów, umożliwiając komponowanie różnych opcji i tworzenie zleceń produkcyjnych. Ułatwia codzienną pracę wielu działom firmy, w tym obszarom sprzedaży, produkcji czy rynku wtórnego.

Z systemu Monitor ERP korzysta na całym świecie około 300 000 użytkowników z ponad 5 500 firm. Czynnikiem łączącym wszystkie te firmy jest produkcja, ponieważ Monitor ERP przeznaczony jest właśnie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Nasi klienci korzystają z systemu działając niemal w każdej gałęzi przemysłu wytwórczego, m.in.: tworzywach sztucznych, metalu, elektronice, meblarstwie i wnętrzach, produkcji maszyn, motoryzacji, tekstyliach i odzieży, przemyśle spożywczym, produkcji projektowej czy obróbce powierzchni. Przykładem wymiernych korzyści wynikających z wdrożenia systemu Monitor ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym, może być firma Kundsen Dørfabrikk, która od analogowych rozwiązań płynnie przeobraziła się w przedsiębiorstwo Industry 4.0.

WIZUALIZACJA PRODUKTU


CASE STUDY

Kundsen Dørfabrikk – Od analogowych rozwiązań, do Industry 4.0.

Sytuacja firmy: Kundsen Dørfabrikk jest producentem drzwi, działającym na rynku od 1946 roku. Przed wdrożeniem systemu Monitor ERP firma pracowała w oparciu o bardziej tradycyjny proces sprzedaży, co oznaczało liczne spotkania z wykorzystaniem fizycznego katalogu produktów w celu zaprezentowania asortymentu. Większość zamówień stanowiły drzwi dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zespół sprzedaży często znajdował się z dala od zakładów produkcyjnych, a przejrzystość produkcji była niska lub żadna. Wycena dla klienta była zazwyczaj napisana ciągłym tekstem, opisującym konkretne zapotrzebowanie i sporządzanym przez danego sprzedawcę. Informacje te były więc w dużym stopniu zależne od osoby, która je pisała. Żadna wycena ani zamówienie nie wyglądały tak samo, ponieważ każdy posiadał inną wiedzę na temat szczegółów produkcji oraz tego, co było potrzebne do wyprodukowania tego konkretnego, niestandardowego zamówienia. Od samego początku nie było jasne, czego zażądał klient i czego oczekuje się od niego. Tym samym wiele obszarów procesu produkcyjnego pozostawało niejasnych – począwszy od braku wiedzy na temat tego, która wersja rysunku była ostatnią zatwierdzoną, po brak informacji na temat ilości części dostarczonych do klienta. Koniec końców, klienci byli często niezadowoleni, gdy dostarczone zamówienie nie spełniało ich oczekiwań.

Opis problemu: Cały proces sprzedaży i produkcji stał się zależny od poszczególnych osób: konkretnego sprzedawcy, personelu produkcyjnego, odpowiedzialnych za pakowanie, wysyłkę itp. W firmie brak było dokumentacji oraz rejestrów cyfrowych. Trudno było więc śledzić proces od zamówienia do ostatecznej dostawy przy tak słabej jakości danych w systemie lub całkowitym ich braku.

Rozwiązanie: Dzięki systemowi Monitor ERP klient mógł z łatwością zdigitalizować cały proces sprzedaży i produkcji oraz zauważyć bezpośrednie usprawnienia, działając w następujący sposób:

– Moduł magazynowy pozwolił na stworzenie przejrzystego i ustandaryzowanego rejestru artykułów produktowych, w postaci np. konkretnego format produktu czy rodzaju komponentów, które należy uwzględnić w produkcie. Znając te informacje, można było podać standardową cenę za komponent oraz mieć pewność czy produkt jest wytwarzany z wysoką czy niską marżą.

– Informacje te stworzyły dobrą bazę dla zintegrowanego systemu CAD, który z kolei umożliwił klientowi zatwierdzenie zamówionego produktu przed rozpoczęciem faktycznej produkcji. Stworzenie standardowego rejestru artykułów wraz z przejrzystą listą materiałową pozwoliło również na eliminację komponentów, które nie były używane, a jedynie przechowywane w magazynie bez konkretnego powodu. Wiedza ta doprowadziła do dokładniejszej inwentaryzacji, a w rezultacie do znacznie niższych poziomów zapasów, przy zwiększonym obrocie.

– Tworząc listę materiałową zawierającą wszystkie komponenty potrzebne do produkcji drzwi, możliwym stało się ustalenie indywidualnych szacunków czasowych pracy z różnymi procesami produkcyjnymi. W ten sposób powstał standardowy dokument ze stałym czasem realizacji, który można było przedstawić klientowi. Oprócz uzyskania znacznie jaśniejszego obrazu czasów realizacji, zestawienie materiałów pomogło również określić prawidłową cenę sprzedaży i uświadomić, że oferta została złożona z marżą, która nie grozi produkcją ze stratą – a więc nie tracąc pieniędzy na produkcie.

– Wyceny stały się podstawą procedur prognozowania w firmie, aby ułatwić zakupy, planowanie produkcji itp. Zarządzanie zapotrzebowaniem pozwoliło z kolei na dokładniejsze planowanie z wyprzedzeniem. Rozmiary różnych partii materiałów zostały również skorygowane w oparciu o te informacje. Dane wyjaśniły ogólne zapotrzebowanie na określone komponenty, eliminując wcześniejsze poleganie na zapotrzebowaniu materiałowym dla każdego konkretnego projektu z osobna. Widząc szerszy obraz, łatwiej było dokonywać mądrzejszych zakupów, czyniąc oszczędności.

– Funkcjonalność CRM w Monitorze ustrukturyzowała różne projekty klientów i połączyła je z wyznaczonymi sprzedawcami. Dzięki temu jasnym stało się, który klient należał do którego sprzedawcy, a tym samym uniknięto wyzwań związanych z pracą nad tym samym klientem.

– Po digitalizacji przepływu zamówień i połączeniu go z procesem produkcji, łatwiej było wdrożyć metody pracy agile. Jeśli zaistniała potrzeba zmiany materiału w zamówieniu (na przykład przejście z dębu na brzozę w przypadku surowca), można było to łatwo dostosować w planowaniu produkcji i automatycznie zmienić wielkość partii w odpowiednim czasie.

– Klient dodał również implementację znaczników RFID, dzięki którym mógł natychmiast zobaczyć, w którym miejscu procesu znajdują się konkretne drzwi. Drzwi te zachowały swoją tożsamość w całym procesie produkcyjnym, a numer seryjny etykiety RFID został dopasowany do systemu numerów seryjnych systemu Monitor ERP. Dzięki zastosowaniu znacznika RFID dołączonego do każdego produktu, wszystkie otrzymały swoją historię i identyfikowalność w systemie Monitor. Gdy nadszedł czas dostawy produktu, każdy znacznik RFID został powiązany z paczką wraz ze zdjęciem, które posłużyło jako dowód, gdy paczka została dostarczona.

Konkluzja: Korzystając z rozwiązań jakie oferuje system Monitor ERP ze standardowymi modułami, firma z analogowymi procesami może łatwo zdigitalizować swój sposób pracy i zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Powyższy opis transformacji został wykonany tylko w pierwszym jej kroku. Dalsze ulepszenia procedur i procesów będą dokonywane poprzez dodanie kolejnych funkcji, aby jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy.

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

VENDO.ERP [CFI Systemy Informatyczne]Jesteśmy Ekspertami w Produkcji. VENDO.ERP® to inteligentny, nowoczesny ekosystem ERP, który zintegrowany jest z czujnikami IoT (Internet Rzeczy), własnym systemem MES, własnymi MES-boxami i integracją bezpośrednio z maszynami.

Z VENDO.ERP® masz też integrację z różnymi platformami, usługami, oprogramowaniem. Zapewnia w prosty sposób komunikację z bankowością online, platformami e-commerce, podpisem elektronicznym, aplikacjami do automatyzacji marketingu, dedykowanymi portalami do oceny wiarygodności Klienta, spedytorami i kurierami, systemami CAD/CAM/PDM oraz wiele innych, dzięki czemu skutecznie skrócisz i zautomatyzujesz swoje procesy biznesowe. Dodatkowo integracja z Qlik Sense umożliwia łatwe tworzenie pełnego zakresu elastycznych, interaktywnych wizualizacji, które wspomagają intuicyjne odkrywanie i eksplorację wszystkich danych sprzedażowych. A dzięki VENDO.Alice, która wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) i maszynowego uczenia (Machine Learning) w harmonogramowaniu i planowaniu produkcją – zarządzasz pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej. Co więcej – VENDO.Alice może także pracować z każdym systemem ERP niezależnie od producenta, 365/7/24.


O ROZWIĄZANIU

VENDO.ERP® wspiera klientów w prowadzeniu biznesu – przede wszystkim w obszarach planowania produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (APS – VENDO.Alice), realizacji produkcji (MES oparty o rozwiązania IoT – dedykowane czujniki, integracje ze sterownikami maszyn czy sieciami przemysłowymi), rozliczeniem produkcji i przypływami surowców oraz materiałów (WMS),wykorzystując przy tym nowoczesne narzędzia analiz biznesowych (BI, Controlling) oraz rozwiązania mobilne, na wsparciu działów sprzedaży (w tym portale sprzedażowe b2b, e-commerce) i administracyjnych kończąc. Dzięki temu, że VENDO.ERP® jako spójna całość tworzy ekosystem komplementarnych i nowoczesnych rozwiązań Industry 4.0, możemy wspierać kompleksowo przedsiębiorstwa naszych klientów skupionych na doskonaleniu swoich procesów przemysłowych.

VENDO.ERP® wspomaga obsługę procesów sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, prowadzenia projektów, obiegu zadań i dokumentów oraz finansów i księgowości. Automatyzuje poszczególne czynności i ułatwia bieżącą kontrolę realizowanych zadań. Przyczynia się do poprawy efektywności realizowanych działań, optymalizacji wydatków i obniżenia kosztów, a w efekcie do wzrostu wydajności. Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji.

VENDO.ERP® to jeden system dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, pomocny w codziennej pracy, dopasowany do organizacji, łatwy w użytkowaniu, niezawodny i wydajny. System VENDO.ERP® wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji w harmonogramowaniu i planowaniu produkcją – VENDO.Alice. Alice może także pracować z każdym systemem ERP niezależnie od producenta. Alice wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji (Artifical Intelligence) w procesie planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją. Jest to system uczący się, którego głównym celem jest praktyczne zastosowanie dokonań w dziedzinie sztucznej inteligencji do stworzenia w pełni autonomicznego systemu potrafiącego doskonalić się przy pomocy zgromadzonego doświadczenia (czyli danych) i nabywania na tej podstawie nowej wiedzy. Alice podejmuje na bieżąco decyzje w zakresie zarządzania pracą pracowników, maszyn, zasobów na hali produkcyjnej, pracuje cały czas 365/7/24 i jest zawsze do dyspozycji. Dzięki Alice skraca się czas rozplanowania 100 000 operacji do 10 sekund, wzrasta produktywność (wydajności) o 30%, redukcja zapasów półproduktów nawet o 65%, wzrost terminowości dostaw – obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń maksymalnie do 95%, zmniejszenie produkcji w toku o 65% i skrócenie cyklu produkcyjnego o 65%. Rozwiązanie to posiada opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową wydaną przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Kolejnym przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji jest VENDO.Cassandra. Cassandra to predyktywne oprogramowanie analityczne wykorzystujące sztuczną inteligencję, które przewiduje przyszłe zachowanie pracowników oraz organizacji. Pomaga w tworzeniu wzorców zachowań np. operatorów maszyn i odpowiada za poprawę wyników w obszarach takich jak bezpieczeństwo, straty, zarządzanie i nie tylko. Modele predykcyjne wykorzystuje również do gamifikacji wdrożeń Lean Management. Jej działanie docelowo eliminuje wypadki, przewidując, co się stanie, zanim jeszcze się wydarzą i podejmując niezbędne środki zapobiegawczy, aby ich uniknąć. Cassandra wspiera wdrożenie Lean Management do ekosystemu firmy. Stale monitoruje pracę pracowników, podnosi ich kwalifikacje, pomaga unikać błędów i wypadków, a do tego zwiększa motywację do zmian. Na podstawie ogromu danych pochodzących z sensorów organizacji, systemu ERP, kamer, czujników pozwala budować modele predykcyjne zachowań. Sztuczna inteligencja pomaga podnosić kwalifikacje, poprzez programy rozwojowe dedykowane pracownikom, którzy ich potrzebują. Motywuje do zmian, ponieważ opiera się o filozofię pozytywnej informacji zwrotnej, która zachęca ludzi do działania lepiej niż wcześniej. No i na koniec: Cassandra może współpracować z każdym systemem ERP, niezależnie od producenta.

Wykorzystując VENDO.ERP® organizacje osiągają wiele korzyści:

KORZYŚCI ORGANIZACYJNE

 • Optymalizacja planów produkcyjnych na podstawie danych historycznych i prognozowania pobytu
 • Pełna kontrola nad terminami realizowanych zleceń, dzięki kontroli realizowanych zadań i bieżącej wymianie informacji.
 • Możliwość natychmiastowej reakcji na odchylenia w procesie produkcyjnym.
 • Skrócenie cyklu produkcyjnego.
 • Bieżąca kontrola jakości wytwarzanych produktów

KORZYŚCI STRATEGICZNE

 • Wsparcie w procesie decyzyjnym dotyczącym inwestycji, zatrudnienia czy planów
 • Dostęp do symulacji i analiz dotyczących wydajności procesów, pracy ludzi, maszyn i innych
 • elementów stanowiących o efektywności działania.
 • Zgodność z wymogami systemów odpowiedzialnych za kontrolę jakości.
 • Przewaga konkurencyjna – uzyskana dzięki ograniczeniu kosztów i wzrostowi wydajności.

KORZYŚCI FINANSOWE

 • Wzrost wydajności produkcji jako efekt lepszej organizacji pracy, eliminacji zbędnych
 • przestoją i minimalizacji awarii.
 • Wzrost wydajności pracy poszczególnych pracowników, dzięki kontroli czasu pracy i
 • realizowanych zadań.
 • Poprawa organizacji pracy w obszarze transportu, magazynowania, zaopatrzenia – dzięki
 • kompleksowym informacjom na temat realizowanych zadań I dostępności poszczególnych
 • zasobów.

WSKAŹNIKI JAKIE OSIĄGNĘLI NASI KLIENCI UŻYWAJĄC SYSTEMU VENDO.ERPâ

 • 30% wzrost wydajności na produkcji
 • 45% zmniejszenie produkcji w toku
 • 35% zmniejszenie czasu przezbrojeń
 • 10 tys. Operacji w 4 sek. – skrócenie czasu planowania
 • Poprawa dokładności kalkulacji produktu – odchylenie założeń od rzeczywistego wykonania na poziomie 1%
 • 65% skrócenie cyklu produkcyjnego
 • 30% Wzrost produktywności (wydajności)
 • 65% Zmniejszenie produkcji w toku
 • 65% Redukcja zapasów półproduktów
 • max, 95% obniżenie wskaźnika opóźnionych zleceń
 • 100% identyfikowalność partii wyrobów, półproduktów, materiałów na każdym etapie
 • 35% mniejszy stan zapasów materiałów
 • 95% zmniejszenie liczby pomyłek przy wydawaniu towarów
 • 150% wzrost efektywności pracy magazynierów
 • 60% krótszy czas przeprowadzania inwentaryzacji
 • 70% skrócenie okresu realizacji zamówień
 • 90% zamówień realizowanych bez obsługi pracowników biurowych

Z systemu VENDO.ERP® aktualnie korzysta ponad 550 przedsiębiorstw w Polsce przez ponad 10 000 użytkowników. Są to firmy produkcyjne, handlowe, usługowe oraz prężnie działające organizacje w segmencie e-commerce. Cenimy sobie relacje partnerskie oraz ścisłą współpracę z naszymi Klientami.

WIDEOPREZENTACJA

WIZUALIZACJA PRODUKTU

Dowiedz się więcej o VENDO.ERP® i zobacz prezentację TUTAJ

CASE STUDY

WYBRANE REALIZACJE U NASZYCH KLIENTÓW:

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE

Teneum X [Sente]Wdrażanie oprogramowania biznesowego to długi i kosztowny proces. Procesy biznesowe nieustannie się zmieniają, przez co systemy szybko przestają wspierać aktualne potrzeby. A co gdyby rozwiązania klasy ERP mogły samodzielnie dostosowywać się do wymagań i zachowań użytkownika? W Sente postawiliśmy sobie wyzwanie, aby to sprawdzić. Tak powstał Teneum X – pierwszy system ERP, który sam dopasuje się do potrzeb firmy.

O ROZWIĄZANIU

Rozwiązanie zauważa powtarzające się schematy w działaniu użytkowników, dzięki automatycznemu monitorowaniu i analizowaniu zachowań poprzez algorytmy sztucznej inteligencji. Na tej podstawie dostosowuje interfejs w sposób, który pozwala w przyszłości wykonywać takie czynności szybciej i łatwiej.

Wraz z premierą systemu Teneum X, oddajemy do użytku pierwsze inteligentne moduły w kluczowych obszarach biznesowych, zaczynając od modułu Workflow. W jednym miejscu skupia on wszystkie zadania, którymi powinien się zająć użytkownik. Dla każdego zadania
system stara się inteligentnie podpowiedzieć dalsze czynności, które najprawdopodobniej powinny być teraz wykonane. Teneum X to nie tylko Workflow – pracując nad nową wersją systemu Teneum X za priorytet postawiliśmy sobie to, aby stanowiły one całościowe wsparcie w obsłudze procesów operacyjnych w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Tak powstało kilka nowych rozwiązań:

• moduł planowania zaopatrzenia, który automatyzuje proces prognozowania sprzedaży i kontraktowania zakupów. Rozwiązanie w oparciu o specjalnie zaprojektowane algorytmy bada aktualną sytuację przedsiębiorstwa (poziom zapasów poszczególnych towarów, liczbę i zakres zamówień do zrealizowania, planowane dostawy) i wspiera w tworzeniu planu zaopatrzenia.

• moduł BOK – Biuro obsługi klienta – rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu obsługi zamówień o 50% poprzez realizację 80% zleceń bezobsługowo, dzięki regułom automatycznego przetwarzania zamówień

• WMS z obsługą na urządzeniach android – wraz z premierą Teneum X rozwiązanie WMS jest w pełni dostępne również na urządzeniach z system Android. Dzięki temu, bez względu na rodzaj i charakterystykę sprzętu wykorzystywanego w magazynie, wszystkie procesy mogą być zarządzane i obsługiwane w jednym systemie.

• zintegrowane centrum zarządzania sprzedażą – rozwiązanie jest pełni gotowe na integrację ze wszystkimi najpopularniejszymi narzędziami i systemami, wykorzystywanymi w sprzedaży online, czyli platformami e-Commerce (IAI, Magento, PrestaShop) oraz integratorami
sprzedaży (Baselinker, Plentymarkets, Linker, Sellintegro). System Teneum X to kontynuacja doświadczeń firmy Sente zdobytych przy projektowaniu i budowie dotychczasowego rozwiązania – systemu Sente S4. Wszystkie dotychczasowe obszary biznesowe, jakie były wspierane przez system Sente S4 są wspierane przez system Teneum X.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtwarzacz video

Kanały sprzedaży

KLUCZOWE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PRODUKT:

 • Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla dystrybucji i handlu
 • Efektywne wdrożenie sprzedaży wielokanałowej
 • Nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami w firmie oraz systemami partnerów
 • Wielofirmowość oraz wielojęzyczność wspierana przez technologię w całym systemie.

WIDEOPREZENTACJA

CASE STUDY

Dystrybutor opakowań spożywczych wdraża system ERP i WMS od Sente oraz uruchamia usługi logistyczne

Wyzwania związane z efektywną obsługą wielokanałowej sprzedaży i rozwojem e-Commerce sprawiły, że firma Tedmark, dystrybutor opakowań spożywczych, zdecydowała się na wdrożenie rozwiązań ERP i WMS od Sente. O wyborze dostawcy IT zadecydowała możliwość dopasowania systemu do potrzeb przedsiębiorstwa i planów dalszego rozwoju. Dzięki wdrożeniu Tedmark zwiększył efektywność i skalę działania. Co więcej, prawie dwa lata po pierwotnym uruchomieniu, został opracowany i zaimplementowany moduł Fulfillment, dzięki której dystrybutor opakowań mógł szybko i sprawnie uruchomić usługi logistyczne dla swoich klientów. Wszystko to bez konieczności wymiany systemu czy integracji z innym rozwiązaniem. Poniżej omawiamy historię wdrożenia, wyzwania i stawiane przed nim cele.

O firmie

Firma Tedmark od ponad 30 lat zajmuje się dystrybucją opakowań do żywności. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi zakładami przemysłu spożywczego i przetwórczego wykorzystuje do tego, by skutecznie odpowiadać na potrzeby swoich klientów w zakresie nowoczesnych sposobów pakowania. Przedsiębiorstwo zwraca szczególną uwagę na zapewnienie zaawansowanych technologii nadruków, dzięki czemu ich produkty opakowaniowe pomagają budować silną i spójną markę. Firma prowadzi wielokanałową sprzedaż, m.in. za pośrednictwem własnego e-Commerce B2C i B2B oraz poprzez marketplace’y. W ostatnim czasie Tedmark uruchomił usługi logistyczne – magazynowanie towarów, kompletowanie i wysyłanie zamówień dla firm e-Commerce. Unikalne doświadczenie w branży spożywczej, a co za tym idzie spełnianie norm HACCP i ISO sprawiają, że firma skutecznie obsługuje klientów zajmujących się handlem produktami żywnościowymi. Wyróżnikiem Tedmarku na rynku operatorów logistycznych jest fakt, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze własnych zamówień, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych firma może zaprojektować i wdrożyć dla konkretnego klienta unikalny, szyty na miarę sposób obsługi logistycznej.

Geneza projektu

Firma Tedmark zwróciła się do Sente w celu podjęcia współpracy w zakresie wdrożenia oprogramowania wspierającego zarządzanie procesami operacyjnymi (ERP) i magazynu (WMS). Dotychczas używany system nie zapewniał przedsiębiorstwu wystarczającej elastyczności i łatwości we wprowadzaniu zmian.

„Brak elastyczności czy łatwości wprowadzania zmian w dotychczasowym systemie był powodem poszukiwania nowego rozwiązania. Narzędzie, które posiadaliśmy, było nieco podobne do świata sprzedaży internetowej, ale w rzeczywistości nie miało z e-Commerce kompletnie nic wspólnego. Zostało stworzone wcześniej, niż rozwiązania tego typu stały się znane. Stąd wziął się pomysł, aby poszukać czegoś innego. Na Sente trafiłem podczas webinaru dla branży e-Commerce. Jakub Czyżkowski brał w nim udział, pokazując narzędzie i postanowiłem sprawdzić, czy takie rozwiązania mogłyby nam pomóc” – Przemysław Tytro, Dyrektor Generalny w firmie Tedmark.

Pierwotnie zakładano jedynie wdrożenie modułu WMS, ale podczas sprintu analitycznego jasne stało się, że zintegrowanie nowego oprogramowania z dotychczas używanym rozwiązaniem nie będzie optymalne, stąd decyzja o wymianie całego systemu ERP. Dodatkowo, po realizacji pierwotnego wdrożenia, opracowywane były kolejne moduły, dedykowane nowym potrzebom biznesowym firmy Tedmark. Do najważniejszych z nich należał moduł Fulfillment, który miał umożliwić realizację strategii dywersyfikacji usług poprzez uruchomienie usług logistycznych.

Cele projektu

Główne cele wdrożenia systemów ERP i WMS, które zostały zdefiniowane na starcie projektu, to:

 • wzrost marżowości oraz wzrost przychodów firmy,
 • skrócenie czasu realizacji zamówienia do 1 dnia roboczego – w momencie rozpoczęcia prac projektowych wynosił on 3 dni; z tego celu zostali wyłączeni klienci sieciowi, którzy mają indywidualnie ustalony i zawarty w umowie termin realizacji,
 • poprawa kompletności zamówień – w momencie rozpoczęcia prac projektowych wynosiła ona 72%,
 • osiągnięcie 100% terminowej, zgodnej z umową ramową realizacji zamówień dla klientów sieciowych,
 • zwiększenie automatyzacji pracy w magazynie,
 • możliwość uruchomienia usług logistycznych.

Wyzwania

Prace projektowe rozpoczęły się od przeprowadzenia sprintu, a w zasadzie dwóch sprintów analitycznych. Pierwszy z nich dotyczył obszaru handel i dystrybucja. Drugi skupiał się na rozwiązaniu WMS wspierającym pracę magazynu.

Do najważniejszych wyzwań związanych z realizacją projektu należały:

 • możliwość obsługi i przeliczania w systemie wielu jednostek,
 • obsługa różnych płatników (wiele spółek, franczyz itd. składających się na jedną spółkę) – spółki wielodziałowe, posiadające rozbudowaną sieć franczyz, mają specyficzne warunki rozliczania płatności, więc narzędzie musiało rozwiązać wynikające z tego trudności,
 • umożliwienie obsługi w jednym magazynie zamówień wielu klientów,
 • obsługa obszernej kartoteki asortymentowej – poprzedni system nie był dostosowany do sposobu działania przedsiębiorstwa, przez co wiele indeksów było zdublowanych, a korzystanie z narzędzia było utrudnione,
 • automatyzacja obsługi zamówień – rosnąca liczba zamówień spowodowała, że ich realizacja zajmowała coraz więcej czasu pracowników biura obsługi klienta,
 • rozwiązanie trudności związanych z dostępnością towarów i zaopatrzeniem – problemem były braki produktów u dostawców, dlatego konieczne było zaprojektowanie mechanizmów umożliwiających wysyłkę zamówienia do klienta, natychmiast po przyjęciu asortymentu do magazynu.

Rozwiązania

Wdrożenie objęło wprowadzenie rozwiązań z zakresu ERP – systemu zarządzającego całością procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie oraz WMS – narzędzia optymalizującego i automatyzującego pracę magazynu.

W ramach projektu, poza pełną obsługą standardowych dla firm handlowych procesów w obszarach sprzedaży, magazynu i księgowości, wdrożone zostały następujące, dopasowane do potrzeb i specyfiki działania Tedmark, rozwiązania:

 • Moduł fulfillment – system WMS został zmodyfikowany oraz rozbudowany w sposób, dzięki któremu firma Tedmark może świadczyć usługi operatora logistycznego dla swoich klientów. Rozwiązanie pozwala na płynną i zautomatyzowaną obsługę zamówień dla kilku firm jednocześnie w jednym magazynie. System tworzy wirtualne magazyny dla każdego z kontrahentów, przypisując do nich poszczególne produkty, miejsce ich składowania itp. Magazynier, kompletując poszczególne zlecenia, otrzymuje na urządzeniu mobilnym szczegółowe wytyczne na temat tego, co i gdzie ma zebrać – dzięki czemu jego praca jest tak samo płynna i wydajna, bez względu na to, czy realizuje zamówienia dla jednego czy pięciu klientów.
 • Automatyzacja obsługi zamówień – narzędzie analizuje każde zamówienie i realizuje je bezobsługowo w większości przypadków; dzięki temu pracownicy biura obsługi klienta zajmują się jedynie procedowaniem tych zleceń, które wymagają podjęcia dodatkowych działań, czy indywidualnego podejścia.
 • Automatyczna realizacja zamówień częściowych – system precyzyjnie analizuje zależności pomiędzy towarami; np. gdy zamówienie składa się z papierowych kubków na kawę wraz z wieczkami, ale brakuje jednego z tych elementów, to wstrzymuje realizację tej części zamówienia do czasu uzupełniania magazynu, ale wysyła towary, które są niezależne od innych.
 • Wprowadzenie mechanizmu flag – system przypisuje konkretne oznaczenia do poszczególnych zamówień; flagi są wskazówka dla operatora, które reguły automatycznej weryfikacji nie są spełnione, jaki jest powód odroczenia realizacji zamówienia itd., dzięki temu może ono zostać wstrzymane, zamiast automatycznie trafić do magazynu.
 • Obsługa zaopatrzenia – moduł wspierający zaopatrzenie, który analizuje jakie ilości konkretnych produktów były sprzedawane historycznie, jakie są na stanie, a jakie jest zapotrzebowanie ze względu na obecne zamówienia i na podstawie tych danych automatycznie tworzy prognozy potrzebnych zakupów.
 • Rozwiązanie finansowo-księgowe wspierające nietypowy sposób rozliczania faktur – Tedmark dla swoich stałych klientów posiada długie terminy płatności (liczone od momentu prawidłowego dostarczenia faktury), dlatego rozwiązanie zostało wyposażone w mechanizm rozliczania należności nie na podstawie księgowania, a samego wyciągu.
 • Panel pakowania – w ramach modułu WMS zostało uruchomione rozwiązanie Panelu pakowania, które przyspiesza i upraszcza proces pakowania zamówień. Co więcej, pełni też rolę drugiego punktu kontroli poprawności skompletowanych zamówień i łączy magazyn oraz spedycję.
 • Integracja ze spedytorami – narzędzie zostało zintegrowane z czterema spedytorami; podczas procesu pakowania towarów łączy się bezpośrednio z WebApi jednego z nich, nadaje przesyłkę wraz z usługami dodatkowymi oraz odbiera i drukuje etykiety spedycyjne. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych podczas nadawania przesyłek.
 • Obsługa transportu własnego – rozwiązanie obsługuje zlecenia transportowe realizowane bezpośrednio przez kierowców Tedmark.
 • Moduł analiz – rozwiązanie umożliwia tworzenie webowych analiz, dashboardów i wykresów zapewniających kierownictwu przedsiębiorstwa całościowy wgląd w kluczowe dane na temat poszczególnych obszarów działania organizacji.

Efekty wdrożenia

Wdrożone rozwiązania pozwoliły firmie Tedmark skrócić czas realizacji zamówień i osiągnąć automatyzację obsługi tego procesu. Co więcej, dzięki zaprojektowaniu i implementacji modułu fulfillment firma z sukcesem rozpoczęła świadczenie usług logistycznych dla kilku pierwszych klientów. Jednocześnie rozwiązanie jest na tyle skalowalne, że Tedmark jest gotowy uruchamiać obsługę zamówień kolejnych kontrahentów niemal od ręki.

„Zakończenie wdrożenia systemu ERP przyniosło nam wiele korzyści, które znacząco wpłynęły na naszą efektywność i konkurencyjność na rynku. Nowy system umożliwił nam sprawną integrację wszystkich procesów biznesowych, co skutkowało lepszą synchronizacją działań oraz usprawnieniem przepływu informacji. Dzięki temu zyskaliśmy pełną transparentność i kontrolę nad naszymi operacjami, co pozwoliło nam podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne. Poza tym system ERP przyczynił się do poprawy efektywności naszych pracowników przez automatyzację wielu rutynowych zadań, co skróciło czas realizacji zadań i zwiększyło naszą zdolność do obsługi większego wolumenu zleceń. W rezultacie, wdrożenie ERP przyniosło nam znaczący wzrost efektywności, optymalizację kosztów i wzmocnienie naszej pozycji na rynku”. – podsumowuje Przemysław Tytro, Dyrektor Generalny w firmie Tedmark.

Nie jest to koniec współpracy z Sente. Obecnie zespół projektowy koncentruje się na wdrażaniu nowych elementów rozwiązań informatycznych i projektowaniu kolejnych funkcji, które pozwolą sukcesywnie realizować cele związane z procesem cyfrowej transformacji organizacji.

Wdrożenie systemu ERP przyniosło firmie Tedmark konkretne, mierzalne efekty biznesowe. Do tej pory osiągnięte zostały m.in. następujące rezultaty:

 • 54% wzrost liczby obsłużonych zamówień per pracownik magazynu (z wyłączeniem kluczowego klienta),
 • 90% mniej reklamacji i 32 p.p. wzrost kompletności zamówień,
 • skórcenie czasu wdrożenia nowego pracownika magazynu z 3 miesięcy do 3 godzin.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DOSTAWCĄ

Ada Szymczak-Skórka

Menadżer ds. marketingu i sprzedaży

tel: 726 346 199

email: a.szymczak-skorka@sente.pl

pokaż więcej
pokaż mniej
GŁOSOWANIE W EDYCJI 2023 ZAKOŃCZONE